Малын өвчин үйлдвэрлэгчид ба ханган нийлүүлэгчид - Хятад амьтны өвчний үйлдвэр