Изотермал колориметрийн цөмийн хүчил илрүүлэгч үйлдвэрлэгчид ба ханган нийлүүлэгчид

  • ND300

    ND300

    Нуклейн хүчлийг хурдан илрүүлэх шинэ үеийн технологи Колориметрийн изотермал нуклейн хүчил илрүүлэх технологи нь газар дээр нь хурдан илрүүлэх эрэлт хэрэгцээнд зориулан недербио компанийн бие даан боловсруулсан нуклеины хүчил илрүүлэх шинэ технологи юм. үр дүн.