Изотермийн ПГУ-ын детектор үйлдвэрлэгчид ба ханган нийлүүлэгчид - Хятадын изотермийн ПГУ-ын детекторын үйлдвэр

  • ND200

    ND200

    Нарийвчлалтай, хурдан, зөөврийн, ашиглахад хялбар Изотермал олшруулах технологи нь шинэ нуклейн хүчил (ген) олшруулах технологи юм. Молекул биологийн in vitro илрүүлэх технологийн хувьд урвалын явц нь тодорхой ферментүүд болон тодорхой праймеруудаар дамжин тогтмол температурт байдаг бөгөөд нуклейн хүчлийг хурдан өсгөх зорилгод хүрдэг.