SARS-CoV-2 үйлдвэрлэгчид ба ханган нийлүүлэгчид - Хятад улсын SARS-CoV-2 үйлдвэр

  • SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit

    SARS-CoV-2 Цөмийн хүчлийг илрүүлэх иж бүрдэл

    Тус компанийн өөрөө бий болгосон шинэ үеийн нуклейн хүчлийг хурдан илрүүлэх платформ нь --- ASEA технологи нь үнэн зөв, энгийн бөгөөд хурдан нуклейн хүчлийг хурдан илрүүлэх технологи юм. "Түүвэрлэлтээс үр дүн" хүртэлх бүхий л үйл явцыг 35 минутын хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. нуклейн хүчил илрүүлэхэд "цагийн түвшин" -ээс "минутын түвшин" хүртэл.