Шийдэл үйлдвэрлэгчид ба ханган нийлүүлэгчид - Хятад уусмал үйлдвэр

  • SARS-CoV-2(2019-nCoV)  Detection Total Solution

    SARS-CoV-2 (2019-nCoV) илрүүлэх нийт шийдэл

    Тус компаниас бие даан бүтээсэн нуклеин хүчлийг хурдан илрүүлэх шинэ үеийн платформ болох ASEA технологи нь "дээж авахаас үр дүн" хүртэлх бүх үйл явцыг 35 минутын хугацаанд гүйцэтгэж, үнэн зөв, энгийн бөгөөд хурдан шуурхай илрүүлэх технологи юм. нуклейн хүчил илрүүлэх ажлыг "цагийн түвшин" -ээс "минутын түвшин" хүртэл сайжруулах.