Mycoplasma Pneumoniae үйлдвэрлэгчид ба ханган нийлүүлэгчид - Хятад улсын Mycoplasma Pneumoniae үйлдвэр