Зүйлийг тодорхойлох үйлдвэрлэгчид ба ханган нийлүүлэгчид - Хятадын төрөл зүйлийг тодорхойлох үйлдвэр