Шуурхай цөмийн хүчлийг гадагшлуулах хэрэгсэл үйлдвэрлэгчид ба ханган нийлүүлэгчид