Цөмийн хүчлийг илрүүлэх урвалж үйлдвэрлэгчид ба ханган нийлүүлэгчид - Хятад улс цөмийн хүчлийг илрүүлэх урвалж үйлдвэр